hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
hemofília, què cal saber? info primera infancia el niño con hemofilia y familia
manual per adults revistes portadores d'hemofilia
info escoles aventures congrés mundial d'hemofilia
kit escoles inseminacio sense risc inhibidors, què cal saber?
gasetilles excursió anual eliminar risc de transmisió
butlletins    
Manual de projectes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kit pares  kit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Informacions sobre la COVID-19
Resum de dades de treball fins al ---> PDF 31/07/2020
Teletreball les dues properes setmanes -->PDF 22/07/2020
Virtual Summit organitzat per la WFH --> PDF 14-19/06/2020
Persones Ateses durant el confinament-->PDF 25/05/2020
Kits de protecció individual COVID-19  -->PDF 25/05/2020
Infants/adolescents davant la COVID-19->PDF 22/05/2020
Qüestions sobre COVID-19                 --> PDF 07/05/2020
Reunió virtual pares, mares i nens/es  --> PDF 06/05/2020
Serveis durant confinament COVID-19--> PDF 27/04/2020
Tractament dental durant el COVID-19--> PDF 24/04/2020
Unitats d'Hemofília-Tractaments         --> PDF 06/04/2020
Recordatori Serveis                            --> PDF 03/04/2020
Informació coronavirus                       --> PDF 17-03-2020
Pautes del Servei de Psicologia davant la COVID-19-->PDF
Protocols a tenir-ne en compte:
Amb una solució d'aigua i lleuxiu: 1 ml de lleuxiu en 1 l d'aigua, mulles una balleta i netejes poms de portes, altres superficies i paquets que vinguin de la compra i que es puguin netejar abans de posar-los en frigorific o altres superficies per consumir. Mireu gràfics següents:
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília