hemofilia.cat Castellano
Hemofilia, colonies
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
responsables colònies foto grup esquí dietes colònies
informació esquí fotos esquí programa colònies
inscripció esquí foto grup colònies historia de l'Esplai
informació colònies fotos colònies inscripció colònies
informació casa colònies    
 

Les persones amb hemofília poden patir hemorràgies internes i externes. Algunes d’elles poden ser conseqüència de traumatismes però moltes d’altres poden tenir un origen espontani. Per aquest motiu, la infància amb hemofília no pot participar de les activitats d’un esplai ordinari de la xarxa pública o vinculat a alguna iniciativa social o educativa (el barri, l’escola, altres entitats de lleure, la parròquia) ja que aquests centres no disposen de la infraestructura sanitària adequada per atendre’ls.

Per aquest motiu la nostra entitat organitza activitats de lleure amb una infermeria especialitzada i se’ls pot oferir l’atenció que necessiten, per exemple cal administrar els tractaments per via intravenosa fins a tres cops per setmana si estan en profilaxi o just en el moment que s’ha produït una hemorràgia. Però, d’altra banda, no volem fer unes colònies només per a infants amb hemofília ja que estaríem creant un entorn absolutament artificial.

Per això, l’Esplai de l’ACH organitza activitats de lleure integradores per a infants i joves amb hemofília amb cobertura sanitària especialitzada 24 hores i oferim la meitat de les places a la població general.

Les dues activitats de lleure estrella de l’Esplai de l’ACH són les colònies d’estiu integradores i el cap de setmana d’esquí de fons. Les colònies es realitzen des de l’any 1982 i l’esquí des de l’any 1989. Alguns anys hem pogut organitzar també cursos de vela adaptats.

En aquest apartat de la web podeu ampliar la informació de cadascuna d’aquestes activitats.

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília