hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Informació legal
Avís legal Accés dels usuaris
Protecció de dades Responsabilitat
Vigència  
Avís legal

- La Fundació Catalana de l’Hemofília garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i, d'acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, els associats/usuaris en queden informats i presten el seu consentiment per a què les seves dades i imatges exposades puguin ser tractades i incorporades als fitxers propis automatitzats .

- La política de privacitat de La Fundació Catalana de l’Hemofília assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació, informació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent.

- Les dades de caràcter personal referents als usuaris o visitants del site i qualsevol altre informació obtinguda mitjançant el procediment d'enviament de correus, formularis o imatges seran recollits i quedaran subjectes a la política de protecció de dades a fi de donar compliment a l'obligació establerta a l'article 26 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de "Protección de Datos de Carácter Personal". No obstant això deixem constància que, l'adreça de correu electrónic que està a la web és en forma d'imatge i formularis no utilitzem, per tant, no hi ha intercanvi d'informació entre usuaris i Entitat a través de la web.

- Tot i que la web de la Fundació Catalana de l'Hemofilia no té actividad comercial deixem els NIF per si fos necessari en qualsevol eventualitat:
NIF de la Fundació G-59854836
NIF de l'Asociació G-58545617

- Les dades dels professionals que participen en articles informatius en la web, seran exposats en aquest apartat o al peu de pàgina dels seus articles.


Fundació Catalana de l’Hemofília.
Via Laietana, 57, 1º-1ª
08003 - Barcelona

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília