hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Hemofília
hemofilia tratamiento avenços en teràpia gènica
diagnòstic de portadores teràpia selecció de sexe
esports història factor, nivell òptim
factor, registre de dosi    
Ampliar informacio en hemofilia i publicacions
Introduccio

Aquest llibret neix de la necessitat de facilitar una informació bàsica sobre els aspectes més rellevants de l’hemofília, adreçada als malalts i als seus familiars.

Desitgem que la lectura d’aquest text suposi l’adquisició d’informació, però també que desperti una certa curiositat per conèixer més aspectes de l’hemofília que el vostre hematòleg us podrà proporcionar.

Disposar de la informació fonamental d’aquesta malaltia facilita la seva comprensió i ha de suposar la base per adoptar les precaucions, els comportaments i els hàbits més adequats per evitar o superar l’aparició dels símptomes i de les complicacions de l’hemofília. Sens dubte, una bona informació ha de facilitar el correcte afrontament de la malaltia.

Voldríem destacar també que, actualment, la qualitat dels productes i les pautes de tractament utilitzades minimitzen les limitacions i renúncies dels malalts i obren un important ventall de possibilitats vitals que cadascú haurà d’aprofitar i gaudir amb la màxima intensitat.

 Qué cal saber sobre l'hemofília? - Hemophilia what is necessary to know?  

Dr. Lluís Puig
Unitat d’Hemofília
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
Hospital de Traumatologia i Rehabilitació

Passeig de la Vall d’Hebron, s/n
08035 Barcelona
tf. 93 274 62 07

Actualitzat:

Hemofilia. Qué cal saber
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília