hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Hemofília
hemofilia tratamiento avenços en teràpia gènica
diagnòstic de portadores teràpia selecció de sexe
esports història factor, nivell òptim
factor, registre de dosi    
Fulla de registres hemorràgics - factor i lots
Format per imprimir, clic aquí per baixar> Registre del factor.pdf
Es deuria tenir una fulla de registre per anotar les diferents dosis de factor que s'administren, amb això tenim una espècie d'història de la freqüència del tractament on tindrem la marca comercial, els lots i les dosis que s'administren.
REGISTRE D'EPISODIS HEMORRÀGICS
NOM I COGNOMS:
Data i hora de l'episodi :
Dosi
Dosi
Dosi
     
Data i hora de la perfussió:      
Inici de l'hemorràgia? Espontània / traumàtica / profilaxi:      
On ha aparegut
l'hemorràgia?:
     
Acompanyada de dolor?:
     
Pèrdua de moviment?:
     
Malestar general?:
     
Lloc de la perfussió endovenosa:      
Marca comercial:      
Nº de lot:      
Unitats de concentrat:      
Problemes en la preparació del concentrat?:      
Reacció després de la perfussió?:      
Altres medicaments utilitzats:      
Observacions: enganxar aquí l'etiqueta del lot enganxar aquí l'etiqueta del lot

enganxar aquí l'etiqueta del lot

 

 

Hemofilia: fulla de registre del factor
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília