hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Fundació
Estatuts Òrgans de Govern
Codi ètic Estructura organitzativa
Codi de bon govern Mesures per a la prevenció del blanqueig
Memòries Projectes
Auditories  
Història de la Fundació
 

HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Privada de l’Hemofília (FPCH) neix del conveni subscrit l’any 1991 entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana de l’Hemofília amb l’objecte d’impulsar la constitució i desenvolupament d’activitats d’una fundació destinada a la protecció de la salut i l’assistència a situacions precàries dels malalts afectats per coagulopaties congènites, a conseqüència de llur afecció pel Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH).

Va ser legalment constituïda com a entitat de tipus benèfic amb caràcter assistencial i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i pels seus estatuts.

Està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya des del 21-11-1991 i exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

FINS DE L’ENTITAT

La protecció de la salut i l’assistència d’aquelles persones amb coagulopaties congènites afectades pel virus d’immunodeficiència humana (V.I.H.) i llurs familiars; s’ocupa també de l’atenció integral de les persones amb coagulopaties congènites que pateixen altres complicacions pròpies d’aquestes malalties o dels seus tractaments.

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília