hemofilia.cat Castellano
Hemofilia, historia Esplai
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
responsables colònies foto grup esquí dietes colònies
informació esquí fotos esquí programa colònies
inscripció esquí foto grup colònies historia de l'Esplai
informació colònies fotos colònies inscripció colònies
informació casa colònies    
Història de l'Esplai de l'ACH

Primera etapa: 1983 – 1984
Les colònies es van començar l’any 1983. Experiència interessant, si ens situem en aquella època (recursos, infraestructura…), el que ens va servir després per continuar.

Segona etapa: 1985 - 2017
En aquesta etapa es van incorporar noves persones i es van definir nous reptes i noves idees.

Reptes:
- Buscar recursos per poder oferir les activitats, de tal manera que no es quedés cap nen/a sense poder assistir a les activitats.

Significat de l’esplai: en aquesta etapa, ha tingut un significat que anava més enllà de la simple organització d’activitats, l’Associació a través de l’Esplai obtenia recursos que li permetien mantenir les portes obertes al col·lectiu.

Idees sobre les activitats:
- havien de ser grups heterogenis, nens i nenes amb coagulopaties o sense elles.

- havien de ser lúdiques, en l’ àmbit de la diversió, comportament, educació…

- No plantejar fer formació sobre l’hemofília, auto tractament, etc. Temes que preferíem deixar, bé per l’àmbit hospitalari o per jornades específiques.

- Igualtat: els nens i nenes havien de ser tractats sense diferències, buscant a qualsevol tipus d’activitats adaptació i equilibri per evitar-ho, així com en altres disciplines.

Planificació:
- Creació i registre de l’Esplai
- Duració de les colònies / dates
- Lloc de realització / casa i reserva
- Edat dels participants

Organització:
- Definir centre d’interès / tallers…
- Directora/or d’activitats / grup de monitors
- Material d’activitats
- Material de Farmàcia, infermeria / personal
- Transport /assegurances

Tercera etapa: des de 1995 fins a la data actual.
Aquesta etapa es caracteritza per la consolidació de les activitats en el seu conjunt, esquí, vela i colònies.

A partir de 1995 l’Associació inicia una sèrie de gestions que deriven cap a una estabilitat de recursos donant lloc a una nova configuració i funcionament, s’incorporen nous professionals per les diferents àrees que van sorgint.

Si fins a aquest moment, l’Esplai i tota la seva gestió estava en mans d’unes poques persones, membres de l’Associació, s’inicia la nova etapa delegant funcions en les persones de nova incorporació.

Hem de destacar, en la segona i tercera etapa el paper important de la Infermeria en les activitats de l’Associació, sense aquest servei, el suport mèdic, la col·laboració de Farmàcia (Hospital de la Vall d’Hebron) i l’Hospital Josep Trueta (Girona), hauria estat impossible la realització d’aquestes activitats. Tot i amb aquest suport, recordar que han hagut hores de feina, nits d’insomni i de preocupació per tenir cura de molts dels nens que necessitaven una atenció específica.

En aquest apartat ens sentim obligats a recordar els anys complicats en els que molts nens i adults hemofílics van passar per aquestes activitats i que ja no estan entre nosaltres, vagi per ells un carinyós record igual que per les seves famílies.

El servei d'Infermeria en les activitats ha estat i és com un altre centre d’interès, on no només van els que necessiten atenció, sinó que, acudeixen altres nens i nenes amb les seves diverses preocupacions.

Des de l’any 1995 al 2017 hi ha un salt en el temps,
- Evolució en l’organització: selecció de monitors, obtenció de monitors de cantera pròpia.
- Optimització d'aactivitats i comportaments,
- Dotació de la infermeria,
- Instal·lacions,

En aquesta època, denominada, “època de crisi específica en hemofília”, tenim les dades que a les nostres activitats no hi hagut diferència, en demanda, els anys anteriors. Pot ser que estiguem fent alguna cosa bé. En qualsevol cas les nostres activitats han estat sense  interrupció des de els seus inicis (30 anys de colònies, 22 d’esquí i els cursos de vela que han estat a demanda).

Conscients de que el futur està en noves mans i amb idees renovadores, creiem que ha arriba el moment de desitjar continuïtat sense desaprofitar l'experiència del treball fet…

El camí ha estat amb moments diferents, ens quedem amb tots, peró, básicament amb els agradables, ha arribat el moment de definir un nou format, podrian ser el de les paral·leles dels avellaners…? sempre caminant per l’agradable ombra cap a una adreça determinada, recordant els anys, moments, els nenes i nenes, els monitores, les cases y les relacions establertes, l’ambient, el soroll, el silenci…
L’ Esplai, dins de l’Associació, forma part de la seva història.

7 juliol, 2011

 

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília