hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Associació
Estatuts Estructura organitzativa
Codi de bon govern Òrgan de govern
Memòries Línies estratègiques
Auditories Projectes
Plans estratègics ACH  
Projecte 2015
Programes i activitats assistencials 2015
1. Hemofília? Informa't! Trobarem solucions.
2. No estàs sol. Fem pinya.
3. Serveis d’atenció a les persones amb coagulopaties congènites i les seves famílies
4. Sensibilització i difusió.
5. Formació, investigació i col·laboracions. Presents al món.
--->(PDF)
Projecte 2022

La realització de totes aquelles activitats
relacionades directa o indirectament amb
les coagulopaties congènites per a la seva
vigilància, control, formació, assessorament,
informació, col·laboració, assistència i
divulgació

Projecte 2022 ---> (PDF)

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília