hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Associació
Estatuts Estructura organitzativa
Codi de bon govern Òrgan de govern
Memòries Línies estratègiques
Auditories Projectes
Plans estratègics ACH  
Òrgan de Govern - Membres de la Junta Directiva
President: Eduardo Garzón Bravo
Vicepresidenta: Otília Ragull Ruiz
Tresorer: Marcel Carme Gutiérrez
Secretari: Joan Rodríguez Rodríguez
Vocals:
Ana Anguiano Sáez de Guinova
Jaume Castañé Roig
Anna Fernández Flores
Salvador Guardiola Palomer
Lluís Llinàs Gibert
Felip Ortega Suárez
Antònia Pellicer Semolué
Adolfo Rodríguez Carrión
Roger Valsells Aguilà ---> (PDF)
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília