hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Associació
Estatuts Estructura organitzativa
Codi de bon govern Òrgan de govern
Memòries Línies estratègiques
Auditories Projectes
Plans estratègics ACH  
Codi de bon govern
El codi de bon govern neix de la necessitat de preservar i manifestar socialment la missió i valors fonamentals de la nostra tasca. És un compromís que assumeix la nostra associació sobre l’orientació de la seva intervenció social i que implica al conjunt de l’organització, tant en el seu funcionament intern com en la seva activitat externa a la mateixa.
En ell es plasmen els eixos essencials que ens identifiquen així com els criteris de la nostra actuació, amb la seva pràctica volem atendre amb la màxima transparència i coherència les necessitats bàsiques dels nostres associats i llurs famílies.---> (PDF)
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília