hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Recerca

El Servei de Psicologia sosté una tasca de recerca continuada al voltant de diferents qüestions de la teoria i de la pràctica clínica. Per portar-la a terme l’equip participa en diferents espais de supervisió i formació continuada, així com a diversos grups de treball i recerca.

 Dels resultats de la tasca de recerca es dona compte a través de les publicacions promogudes per la pròpia entitat, dels articles publicats a revistes professionals i de les presentacions a congressos i jornades.

 Als congressos, el Servei participa molt activament amb ponències i pòsters per donar a conèixer les recerques realitzades. Els congressos són també ocasions per conèixer que es fa a altres entitats i centres de recerca, i per promoure un intercanvi de coneixements. L’equip participa habitualment al Congrés de la Federació Mundial de l’Hemofília que te lloc cada dos anys, i al Congreso Nacional sobre el SIDA, Seisida, que es celebra anualment. A més, intervenim en Conferències, Seminaris, Jornades i activitats diverses sobre temes que puguin ser d’interès per al col·lectiu. Així mateix, a l’ACH organitzem cada any una Jornada d’Actualització sobre l’Hemofilia. 

Fruit del treball de recerca, s’han elaborat diverses publicacions, algunes de les quals son destinades al col·lectiu. Es poden consultar en la secció Publicacions.

 
previous next
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília