hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Relació de l’hemofília amb el psiquisme

 El fet real de l’hemofília s’inscriu subjectivament per cada persona afectada i per cadascú dels seus familiars. Tant importants, i d’efectes tan reals, com els paràmetres físics de l’afectat d’hemofília, ho són també les significacions subjectives que cada persona li dona, és a dir, el sentit particular que l’hemofília te per cadascú, així com pel seu entorn familiar. Aquestes significacions tenen una importància fonamental perquè incideixen en la posició que la persona afectada pren davant la seva condició d’afectat. De fet, orientaran tota la seva vida i les seves eleccions, no solament pel que fa a l’atenció de la coagulopatia, i sovint inconscientment. La posició subjectiva pot portar, per exemple, a viure amb preocupació excessiva una coagulopatia lleu, o bé, a desatendre una coagulopatia greu; encara més, impregna qualsevol decisió a la vida, marcant eleccions vitals fonamentals com triar els estudis, la professió, les relacions socials, la parella.

 Quan la persona n’és conscient i pot pensar les raons profundes de les seves decisions vitals, pot decidir cóm vol viure la seva vida, incloent-t’hi la necessària atenció de les condicions físiques però sense deixar que aquestes imposin una manera de viure.

 No obstant, es constata que quan es pateix una malaltia crònica hi ha un risc important, una forta tendència cap a que la realitat de l’afectació física del cos es situï en primer lloc sense deixar espai a la subjectivitat. La persona afectada viu, pensa i sent, però l’atenció prioritària del cos malalt pot impedir que els professionals que l’atenen i ella mateixa prestin atenció a la dimensió subjectiva. Quan la subjectivitat no troba espai per desplegar-se, perquè tot l’espai està ocupat per la prioritat física, es donen efectes simptomàtics i la persona perd el control de la pròpia existència

 
previous next
Hemofilia, relacio hemofilia i psiquismo
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília