hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Qué fa el Servei

- Assistència clínica a infants, adolescents i adults
- S’atenen consultes i es proporciona orientació

- Es realitzen psicodiagnòstics i informes

- Programes d’atenció a la infància

- Treball i formació específica en infeccions (VIH, VHC).

- S’atenen consultes sobre orientació professional

- S’atenen situacions terminals i s’ofereix atenció a l’afectat i als familiars

- Es coordinen diferents casos amb altres centres i professionals del món de la salut i l’educació

- Es realitzen grups psicoterapèutics: pares de nens i joves, persones amb dolor crònic, dones amb coagulopaties, i d’altres

- Es visiten les colònies organitzades per l’ACH i s’atenen consultes

- Es col·labora a les visites i orientacions a les escoles en relació a l’escolaritat d’un nen hemofílic

- Es promouen i es participa en campanyes de prevenció, d’informació i de sensibilització

- Tenim una presència continuada a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón de Barcelona, i també contactem amb altres centres hospitalaris, escoles, EAPS, serveis socials, educadors, metges, psiquiatres, altres psicòlegs, institucions i diferents associacions, en totes aquelles actuacions que afectin al col·lectiu

- Es crea i es divulga diferent material informatiu (llibres, articles de revista, fulletons psicosocials, etc.)

- Es porten a terme diferents estudis d’investigació

- Es participa activament en jornades, taules rodones, congressos i sessions clíniques

- S’assisteix a jornades de formació continuada

 Assessorament i Atenció Psicopedagògica

S’assessora i es dóna informació als centres educatius que tenen escolaritzat un infant o jove amb hemofília.

 

Es col·labora amb psicòlegs, mestres, educadors, EAPS, treballadors socials i infermeres, per poder portar a terme diferents intervencions educatives.

 

L’atenció psicopedagògica, en funció de les necessitats educatives de cada cas, es pot concretar en:

-         classes de reforç

-         reeducacions

-         tècniques d’estudi

-         formació d’adults

-         aprenentatge d’alguns idiomes

-         orientació vocacional i professional

-         orientacions o assessoraments en temes puntuals

-         diagnòstics psicopedagògics i seguiments

 

L’atenció psicopedagògica es pot oferir a l’aula de l’ACH, a domicili, a les escoles o als centres hospitalaris.

 

S’ofereix un espai grupal per nens simult al grup de pares.

 

Es fomenta l’educació en valors a través d’activitats de lleure i esportives, com les colònies integradores i el cap de setmana d’esquí de fons.

 

S’elaboren publicacions i material informatiu divers.

 

Es col·labora en investigacions interdisciplinars i es participa activament en jornades i congressos.

previous next
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília