Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
informació legal  
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofilia en España
Hospitals que tracten hemofília en Catalunya
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Qué fa el Servei

- Assistència clínica a infants, adolescents i adults
- S’atenen consultes i es proporciona orientació

- Es realitzen psicodiagnòstics i informes

- Programes d’atenció a la infància

- Treball i formació específica en infeccions (VIH, VHC).

- S’atenen consultes sobre orientació professional

- S’atenen situacions terminals i s’ofereix atenció a l’afectat i als familiars

- Es coordinen diferents casos amb altres centres i professionals del món de la salut i l’educació

- Es realitzen grups psicoterapèutics: pares de nens i joves, persones amb dolor crònic, dones amb coagulopaties, i d’altres

- Es visiten les colònies organitzades per l’ACH i s’atenen consultes

- Es col·labora a les visites i orientacions a les escoles en relació a l’escolaritat d’un nen hemofílic

- Es promouen i es participa en campanyes de prevenció, d’informació i de sensibilització

- Tenim una presència continuada a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón de Barcelona, i també contactem amb altres centres hospitalaris, escoles, EAPS, serveis socials, educadors, metges, psiquiatres, altres psicòlegs, institucions i diferents associacions, en totes aquelles actuacions que afectin al col·lectiu

- Es crea i es divulga diferent material informatiu (llibres, articles de revista, fulletons psicosocials, etc.)

- Es porten a terme diferents estudis d’investigació

- Es participa activament en jornades, taules rodones, congressos i sessions clíniques

- S’assisteix a jornades de formació continuada

 Assessorament i Atenció Psicopedagògica

S’assessora i es dóna informació als centres educatius que tenen escolaritzat un infant o jove amb hemofília.

 

Es col·labora amb psicòlegs, mestres, educadors, EAPS, treballadors socials i infermeres, per poder portar a terme diferents intervencions educatives.

 

L’atenció psicopedagògica, en funció de les necessitats educatives de cada cas, es pot concretar en:

-         classes de reforç

-         reeducacions

-         tècniques d’estudi

-         formació d’adults

-         aprenentatge d’alguns idiomes

-         orientació vocacional i professional

-         orientacions o assessoraments en temes puntuals

-         diagnòstics psicopedagògics i seguiments

 

L’atenció psicopedagògica es pot oferir a l’aula de l’ACH, a domicili, a les escoles o als centres hospitalaris.

 

S’ofereix un espai grupal per nens simult al grup de pares.

 

Es fomenta l’educació en valors a través d’activitats de lleure i esportives, com les colònies integradores i el cap de setmana d’esquí de fons.

 

S’elaboren publicacions i material informatiu divers.

 

Es col·labora en investigacions interdisciplinars i es participa activament en jornades i congressos.

previous next
up
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
  Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA. Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
© Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília