Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
informació legal  
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofilia en España
Hospitals que tracten hemofília en Catalunya
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Presentació

El Servei de Psicologia de l’Associació Catalana de l’Hemofília es va crear l’any 1993 per donar atenció a un ampli col·lectiu de persones afectades per coagulopaties, portadores i familiars.

 A l’actualitat l’equip del Servei es composa de dues psicòlogues, una pedagoga i una psicòloga supervisora institucional i clínica. Es presten serveis a la seu de l’ACH i a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital de la Vall d’Hebró de Barcelona, gràcies a un acord de col·laboració.

 El Servei s’estructura sobre uns eixos ben articulats entre ells.

 Un primer eix fonamental està conformat per l’àrea clínica, a la qual l’equip, per una banda, atén demandes de consultes i tractament sostenint una tasca d’atenció psicoterapèutica continuada, i per l’altra, elabora i implementa diferents programes d’atenció, des de detecció precoç i seguiment, a grups.

 Un segon eix del Servei te a veure amb la extensió de la seva actuació a d’altres àmbits, fonamentalment a l’àmbit escolar, a través d’assessorar i respondre a les diferents demandes que adrecen les institucions escolars que acullen nens amb hemofília, i a l’àmbit hospitalari, segons l’acord de col·laboració ja esmentat.

 Un tercer eix del Servei el conforma l’intercanvi d’experiències i la difusió de la nostra tasca a través, fonamentalment, de la  presència continuada als diferents congressos nacionals i internacionals. Es tracta d’ocasions fonamentals tant per conèixer altres experiències, obtenir informació de primera mà i al dia sobre temes d’interès per al col·lectiu i per al Servei, i establir relacions, com per fer present i donar visibilitat a l’ACH i a la tasca que sosté des de la seva fundació; tanmateix, als congressos l’equip transmet els resultats de les experiències i recerques que s’han portat a terme i que poden ser d’interès per altres persones, col·lectius i institucions. Aquesta difusió pren també la forma d’elaboració de materials i publicacions.

 Un quart eix el constitueix la formació continuada de l’equip, que està a la base i sosté els tres eixos anteriors.

 A través d’aquests eixos, l’equip clínic s’insereix a la vida diària a l’Associació, es manté en estret contacte amb el col·lectiu a la vegada que estableix relacions amb altres persones i institucions, i participa, promou i porta a terme moltes iniciatives.

previous next
up
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
  Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA. Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
© Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília