hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Grups

La intervenció amb grups és un recurs assistencial interessant que és possible oferir dins de l’àmbit associatiu. Posar en comú experiències semblants trenca el sentiment de soledat que desperta el fet de patir una malaltia crònica, ajuda a entendre els propis sentiments i la posició que cadascú pren davant d’aquesta realitat i, a partir d’aquí, permet construir altres maneres de viure que donin un marge de llibertat personal més ampli i un alleugeriment del patiment.

El que ofereix el dispositiu grupal és la possibilitat de trobar-se amb altres persones que comparteixen una mateixa circumstància o condició vital (afectat d’hemofília, pare o mare d’un nen hemofílic, etc.) per conversar sobre les seves experiències i inquietuds, en el marc d’un grup conduit per una psicòloga. El grup dóna l’ocasió de conversar sobre temes que pertoquen a tots, i permet fer-lo des d’una perspectiva molt particular. No es tracta tant de rebre informació, a la qual es pot accedir per altres vies, com de la especial relació que s’estableix entre els participants. Les vivències d’un són rebudes amb interès per altres, que es poden sentir identificats o molt pròxims, i des d’aquesta proximitat es poden replantejar les seves pròpies inquietuds i reaccions, i assajar noves respostes.  

Al mateix temps, aquest reflexe identificatori que facilita la conversa, no ha de tendir, i aquest és un principi de la conducció del grup, cap a una solució estàndard, igual per a tots. El grup s’ha de posar al servei de cada persona en particular, per animar a que aquesta vagi trobant les seves pròpies solucions.

Actualment es programen anualment els següents grups:

- Grup de pares de nens amb hemofília, conduït per la Silvia Grases, psicòloga de l’ACH i psicoanalista. Es convoca de gener fins a juny, amb freqüència d’una sessió mensual. Els pares poden venir amb els seus fills, ja que funciona simultàniament un grup de nens per tal de facilitar als pares la participació.

- Grup-taller de persones amb dolor crònic, conduit per la Ceres Lotito, psicòloga, psicoanalista i terapeuta corporal. Es convoca a la primavera i estiu.

- Grup d’avis, conduit per Carolina Tarrida, psicòloga de l’ACH i psicoanalista. Es convoca d’Abril a Juny, amb una freqüència de dos cops mensuals.

Altres grups que s’han portat a terme a l’ACH:

-      Grup de mares immigrants

-      Grup de persones seropositives

-      Grup de dones amb coagulopaties

-      Grup de dones portadores

Per saber quins grups estan actius en cada moment i conèixer el calendari, es pot adreçar a l’ACH a través del correu electrònic info@hemofilia.cat o del telèfon 93 301 40 44.

previous next
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília