hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Atenció hospitalària

Part de l’activitat que el Servei de Psicologia desenvolupa te lloc a la Unitat d’Hemofilia de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón.

La situació d’ingrés hospitalari és viscuda per cadascuna de les persones ingressades i pels seus familiars, d’una manera absolutament particular. No només pels propis motius de d’ingrés, si no que a més suposa una alteració respecte el marc simbòlic habitual del pacient. És a dir, la persona es troba ingressada en un context diferent, on el seu cos es examinat, diagnosticat i tractat, però on la part subjectiva, inseparable de la vivència del cos per altra banda, no sempre es tinguda en compte.

És per això, que considerem important oferir la possibilitat d’una escolta que doni cabuda, dins les limitacions pròpies de la vida hospitalària, a que es pugui desplegar la vivència subjectiva particular de cadascú, així com les pors, les angoixes, les expectatives. Si bé no es tracta de sessions que permetin molta elaboració per les pròpies circumstàncies en les que es dona la intervenció, sí que són encontres on es poden situar, mitjançant el desplegament d’alguns significants importants pel subjecte, algunes qüestions que el poden estar ajudant o al contrari dificultant en la seva vivència particular de la situació.

En l’àmbit hospitalari doncs, podem situar varies formes d’intervenció. En primer lloc, treballem en coordinació amb l’equip sanitari de l’esmentada Unitat per tal de detectar i conversar al voltant de dificultats particulars en alguns casos, com per exemple, dificultats d’alguns nens en consentir a ser punxats, o nivells d’ansietat remarcables en alguna persona ingressada. Això es realitza mitjançant la interconsulta sobre els pacients ingressats o atesos a la Unitat, sessions clíniques amb l’equip hospitalari i reunions amb infermeria. En segon lloc, també s’ofereix atenció clínica a les persones ingressades i als seus familiars, anant a visitar-los al llarg del seu ingrés ja sigui a planta, a UCI, o a Urgències. Finalment, també es realitza atenció especialitzada a malalts al final de la vida i als seus familiars.

 
previous next
Hemofilia, atencio hospitalaria
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília