hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Assistència clínica

Al servei es poden adreçar consultes en relació a qualsevol tipus de malestar emocional o dificultat vital, ja tingui relació directa o indirecta amb l’hemofília. Es realitzen intervencions terapèutiques i tractaments amb nens, adolescents i adults. Hi poden adreçar-se les persones afectades d’una coagulopatia congènita així com les portadores i familiars.

Els tractaments, i en general, les diverses intervencions de les psicòlogues de l’equip, apunten a fer conscient i treballar sobre les condicions particulars que determinen cóm s’orienta cada persona a la vida, és a dir, la seva posició subjectiva.

Per posició subjectiva s’entén una manera de viure i de fer front, triar, integrar o simptomatitzar diferents aconteixements vitals. Certes experiències, com ara l’hemofília, són traumàtiques quan no es troba la manera particular d’assumir-les i donar-les un lloc en la pròpia existència. Són, llavors, generadores de malestar psíquic o d’accions i situacions patològiques que envaeixen tots els aspectes de la vida de la persona i que es continuen al llarg dels anys. Sentiments de soledat, tristor, depressió o angoixa poden ser algunes de les diferents manifestacions del patiment i estar lligades a dificultats escolars i d’aprenentatge, de relació, de parella, de feina, i en qualsevol àmbit de la vida.

El malestar psíquic pot ser tractat per la paraula en una modalitat específica de conversa amb un professional, que permet desvelar i desplegar els elements de la pròpia posició subjectiva que es troben a la base del patiment, així com animar la possibilitat que cada persona pugui trobar les seves solucions particulars.

 
previous next
Hemofilia, assitencia clinica
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília