Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
informació legal  
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofilia en España
Hospitals que tracten hemofília en Catalunya
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Difusió i Publicacions

L’elaboració de materials de difusió sobre les coagulopaties i altres temes relacionats és una tasca molt important per l’ACH. La difusió compleix una necessària funció de transmissió d’informació sobre qüestions complexes i generalment desconegudes pel públic. Les persones que cerquen aquesta informació tenen sovint un interès personal, bé perquè els han diagnosticat una coagulopatia, bé perquè li han diagnosticat a un familiar. Tot plegat, dona compte de la delicada tasca i la responsabilitat que significa elaborar i posar a l’abast del públic materials de difusió. És fonamental que la informació sigui rigorosa a la vegada que entenedora, així com tenir present que els materials de difusió poden oferir una orientació, però que qualsevol pregunta o dubte particular s’ha d’adreçar al professional corresponent, ja sigui el seu metge o psicòleg. 

El Servei de Psicologia en pren part col·laborant en la planificació i redacció de diferents publicacions sobre els aspectes psíquics i subjectius implicats en el viure amb hemofília. També participa amb la redacció de capítols o fent col·laboracions puntuals en la elaboració d’altres materials.

Tanmateix, les professionals de l’equip publiquen articles, fruit de la tasca clínica i de recerca, en diverses revistes adreçades a un públic professional.

Les darreres publicacions del Servei:

  • Balcells M, Cabré P., Grases S., Álvarez E., Fernández C. “El niño con hemofilia y su familia. Una historia diferente”. Editat per Fundació Privada Catalana de l’Hemofília – Associació Catalana de l’Hemofília amb el patrocini de Química Farmacéutica Bayer S.L. Barcelona. 2010.
  • Dins la Col·lecció “Què cal saber?”, el llibre“Portadores d’hemofilia”, VVAA. Editat per l’Associació Catalana de l’Hemofilia i la Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia, amb la col·laboració de Kutxa i Fundació ONCE. Barcelona. 2009.

(Hi ha edició en castellà)

Altres publicacions del servei:

 Llibres:

 - Balcells, M. Grases, S. “Hemofília i salut mental. Deu anys del Servei de Psicologia”. Editat per l’Associació Catalana de l’Hemofilia i la Fundación Privada Catalana de l’Hemofilia. Barcelona. 2003.

 - Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia. “Aventures en un mon màgic”. Barcelona. 2001.

(Hi ha edició en castellà)

 Capítols:

 - Manual de Hemofilia para adultos. Capítol 2: Aspectos psicológicos. Balcells, M. Grases, S. Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia. Amb la col·laboració de Baxter, S.L. Barcelona. 2002.

 Totes aquestes publicacions són a la vostra disposició a la seu de l’ACH

previous next
up
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
  Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA. Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
© Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília