hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Difusió i Publicacions

L’elaboració de materials de difusió sobre les coagulopaties i altres temes relacionats és una tasca molt important per l’ACH. La difusió compleix una necessària funció de transmissió d’informació sobre qüestions complexes i generalment desconegudes pel públic. Les persones que cerquen aquesta informació tenen sovint un interès personal, bé perquè els han diagnosticat una coagulopatia, bé perquè li han diagnosticat a un familiar. Tot plegat, dona compte de la delicada tasca i la responsabilitat que significa elaborar i posar a l’abast del públic materials de difusió. És fonamental que la informació sigui rigorosa a la vegada que entenedora, així com tenir present que els materials de difusió poden oferir una orientació, però que qualsevol pregunta o dubte particular s’ha d’adreçar al professional corresponent, ja sigui el seu metge o psicòleg. 

El Servei de Psicologia en pren part col·laborant en la planificació i redacció de diferents publicacions sobre els aspectes psíquics i subjectius implicats en el viure amb hemofília. També participa amb la redacció de capítols o fent col·laboracions puntuals en la elaboració d’altres materials.

Tanmateix, les professionals de l’equip publiquen articles, fruit de la tasca clínica i de recerca, en diverses revistes adreçades a un públic professional.

Les darreres publicacions del Servei:

  • Balcells M, Cabré P., Grases S., Álvarez E., Fernández C. “El niño con hemofilia y su familia. Una historia diferente”. Editat per Fundació Privada Catalana de l’Hemofília – Associació Catalana de l’Hemofília amb el patrocini de Química Farmacéutica Bayer S.L. Barcelona. 2010.
  • Dins la Col·lecció “Què cal saber?”, el llibre“Portadores d’hemofilia”, VVAA. Editat per l’Associació Catalana de l’Hemofilia i la Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia, amb la col·laboració de Kutxa i Fundació ONCE. Barcelona. 2009.

(Hi ha edició en castellà)

Altres publicacions del servei:

 Llibres:

 - Balcells, M. Grases, S. “Hemofília i salut mental. Deu anys del Servei de Psicologia”. Editat per l’Associació Catalana de l’Hemofilia i la Fundación Privada Catalana de l’Hemofilia. Barcelona. 2003.

 - Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia. “Aventures en un mon màgic”. Barcelona. 2001.

(Hi ha edició en castellà)

 Capítols:

 - Manual de Hemofilia para adultos. Capítol 2: Aspectos psicológicos. Balcells, M. Grases, S. Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia. Amb la col·laboració de Baxter, S.L. Barcelona. 2002.

 Totes aquestes publicacions són a la vostra disposició a la seu de l’ACH

previous next
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília