Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
informació legal  
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Informació legal
Avís legal Informació legal
Informació legal

- La Fundació Catalana de l’Hemofília garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i, d'acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, els associats/usuaris en queden informats i presten el seu consentiment per a què les seves dades i imatges exposades puguin ser tractades i incorporades als fitxers propis automatitzats .

- La política de privacitat de La Fundació Catalana de l’Hemofília assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació, informació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent.

- Les dades de caràcter personal referents als usuaris o visitants del site i qualsevol altre informació obtinguda mitjançant el procediment d'enviament de correus, formularis o imatges seran recollits i quedaran subjectes a la política de protecció de dades a fi de donar compliment a l'obligació establerta a l'article 26 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de "Protección de Datos de Carácter Personal". No obstant això deixem constància que, l'adreça de correu electrónic que està a la web és en forma d'imatge i formularis no utilitzem, per tant, no hi ha intercanvi d'informació entre usuaris i Entitat a través de la web.

- Tot i que la web de la Fundació Catalana de l'Hemofilia no té actividad comercial deixem els NIF per si fos necessari en qualsevol eventualitat:
NIF de la Fundació G-59854836
NIF de l'Asociació G-58545617

- Les dades dels professionals que participen en articles informatius en la web, seran exposats en aquest apartat o al peu de pàgina dels seus articles.


Fundació Catalana de l’Hemofília.
Via Laietana, 57, 1º-1ª
08003 - Barcelona

up
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
  Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA. Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
© Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília